Ecolabel

Geef de voorkeur aan producten met het EU Ecolabel

Bent u op zoek naar een product dat een kleine milieu-impact heeft? Kies dan voor producten met het EU Ecolabel. Dit label staat garant voor milieuvriendelijke kwaliteitsproducten.

Geef de voorkeur aan producten met het EU EcolabelWat is het EU Ecolabel?

Het EU Ecolabel is het enige officiële milieulabel in België. Het wordt gesymboliseerd door een blauw-met-groene bloem, waarvan de twaalf bloemblaadjes sterren zijn.

Het EU Ecolabel promoot producten en diensten die de minste impact hebben op het milieu, dit tijdens hun hele levensduur: productie, verpakking, distributie, gebruik en opruiming. Al die etappes in de levenscyclus van een product worden geanalyseerd en afgetoetst aan welbepaalde criteria, wat een beeld oplevert van de milieu-impact van het product. Daarbij wordt gekeken naar milieuaspecten zoals luchtkwaliteit, waterkwaliteit, beheer van natuurlijke rijkdommen, energieverbruik, afvalbeheer, enz. Om het label te bekomen moeten de producten ook voldoen aan resultaatcriteria. Dit garandeert dat de producten milieuvriendelijk zijn maar zonder kwaliteitsverlies.

De criteria worden volgens productgroepen vastgelegd. Dit betekent dat andere criteria gelden voor wasmiddelen, handafwasmiddelen en machineafwasmiddelen, en reinigingsproducten. Er zijn specifieke vereisten per productgroep maar de criteria voor de toxiciteit voor waterorganismen, biologische afbreekbaarheid en verpakking zijn dezelfde voor alle producten. Ook de hoeveelheid toxische en milieugevaarlijke producten wordt beperkt.

Alle criteria worden op Europees vlak vastgelegd en zijn door alle landen van de Europese Unie, en voorts ook door Noorwegen, Liechtenstein en IJsland erkend. Zij hebben een geldigheidsduur van 3 tot 5 jaar. Na afloop van die periode worden zij herzien, eventueel ook in een meer beperkende zin, afhankelijk van de marktevolutie en van de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Bedoeling is de milieuprestaties van de producten met ecolabel voortdurend te verbeteren.

Het EU Ecolabel voor een product behalen, gebeurt op vrijwillige basis: enkel de fabrikanten, dienstenverstrekkers, verdelers en invoerders die een ecolabelaanvraag voor hun producten of diensten indienen, worden beoordeeld.

Tips
U kunt producten met het EU Ecolabel ook kopen met ecocheques!

Meer info:

  • op de officiële website van de Europese Commissie: www.ecolabel.eu
  • op de officiële website van het Belgisch Comité voor het toekennen van het Europees ecolabel: http://www.ecolabel.be

Goedgewassen.be

Downloadt hier de thematische fiche
in pdf-formaat